Αφαίρεση μεταχειρισμένων μπαταριών από τα προϊόντα Nintendo

Ανατρέξτε στους συνδέσμους με τα παρακάτω προϊόντα Nintendo για πληροφορίες σχετικά με την σωστή αφαίρεση της μπαταρίας.

Σημαντικές πληροφορίες:

  • Τα προϊόντα Nintendo στο τέλος του κύκλου ζωής τους και οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες τους δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
  • Για πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και την ανακύκλωση του προϊόντος Nintendo στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, ανατρέξτε εδώ.
  • Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της μπαταρίας και την ανακύκλωση, ανατρέξτε εδώ.

Οικογένεια Nintendo Switch

Οικογένεια Nintendo 3DS

Συμμόρφωση με τις οδηγίες και τους κανονισμούς της ΕΕ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ NINTENDO SWITCH ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ DIGITAL DOWNLOADS Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ NINTENDO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ειδοποίηση ανακατεύθυνσης. Ο σύνδεσμος στον οποίο κάνατε κλικ σάς ανακατευθύνει σε έναν εξωτερικό δικτυακό τόπο. Η CD Media δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια των πληροφοριών που βρίσκονται σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο δικτυακό τόπο. Εάν δεν θέλετε να επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

Redirecting in 5 sec...