Απόρριψη της μπαταρίας στο τέλος της ζωής της

Waste_Bin

Η απόρριψη φορητών και επαναφορτιζόμενων μπαταριών ρυθμίζεται βάσει της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας. Δεδομένου ότι οι μπαταρίες περιέχουν βαρέα μέταλλα (π.χ. μόλυβδος, υδράργυρος και κάδμιο) που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα και προβλήματα υγείας, θα πρέπει να συλλέγονται και να ανακυκλώνονται χωριστά.

Οι μπαταρίες επισημαίνονται με το απαγορευτικό σύμβολο (Χ) πάνω στον κάδο απορριμμάτων, το οποίο δηλώνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται ως οικιακά απορρίμματα.

Ως καταναλωτής, έχετε το νόμιμο καθήκον να διαχωρίζετε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες από τα οικιακά απορρίμματα και να τις μεταφέρετε σε ένα σημείο συλλογής για ανακύκλωση σύμφωνα με τον κατάλληλο τρόπο. Κοντά σας βρίσκονται διάφορα σημεία συλλογής μπαταριών που δέχονται τις μεταχειρισμένες μπαταρίες τις οποίες επιστρέφετε, περιλαμβανομένων καταστημάτων λιανικής όπου πωλούνται μπαταρίες, καθώς και μονάδες συλλογής αποβλήτων του δήμου. Σε ορισμένες χώρες είναι εγκατεστημένοι κάδοι και κιβώτια συλλογής σε σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια.

Η τιμή πώλησης του παρόντος προϊόντος Nintendo συμπεριλαμβάνει το κόστος συλλογής και ανακύκλωσης των μπαταριών.

Επισκεφθείτε τον/τους παρακάτω ιστότοπο(-ους) για ανακύκλωση στη χώρα σας για περισσότερες πληροφορίες:

www.electrocycle.gr

ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ NINTENDO SWITCH ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ DIGITAL DOWNLOADS Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ NINTENDO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ειδοποίηση ανακατεύθυνσης. Ο σύνδεσμος στον οποίο κάνατε κλικ σάς ανακατευθύνει σε έναν εξωτερικό δικτυακό τόπο. Η CD Media δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια των πληροφοριών που βρίσκονται σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο δικτυακό τόπο. Εάν δεν θέλετε να επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

Redirecting in 5 sec...