Απόρριψη αυτού του προϊόντος στο τέλος της ζωής του

Waste_Bin_Bar

Το απαγορευτικό σύμβολο Χ πάνω στον κάδο απορριμμάτων σημαίνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα σας. Τα απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες οι οποίες, αν δεν επεξεργαστούν σωστά, μπορεί να προκαλέσουν καταστροφή στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Αντ 'αυτού, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα σημεία συλλογής και τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης που έχετε στη διάθεσή σας ή επικοινωνήστε  με τον τοπικό διανομέα σας, ο οποίος σε αντάλλαγμα για την αγορά ενός ισοδύναμου νέου προϊόντος μπορεί να δεχθεί να επιστραφεί δωρεάν αυτό το προϊόν για ανακύκλωση. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσετε να εξασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός θα επεξεργαστεί κατάλληλα και τα μέρη του θα ανακτηθούν, ανακυκλωθούν ή θα επαναχρησιμοποιηθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Επισκεφθείτε τον/τους παρακάτω ιστότοπο(-ους) για ανακύκλωση στη χώρα σας για περισσότερες πληροφορίες:

www.electrocycle.gr

ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ NINTENDO SWITCH ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ DIGITAL DOWNLOADS Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ NINTENDO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ειδοποίηση ανακατεύθυνσης. Ο σύνδεσμος στον οποίο κάνατε κλικ σάς ανακατευθύνει σε έναν εξωτερικό δικτυακό τόπο. Η CD Media δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια των πληροφοριών που βρίσκονται σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο δικτυακό τόπο. Εάν δεν θέλετε να επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

Redirecting in 5 sec...