Οι αναλογικοί μοχλοί δεν ανταποκρίνονται ή αποκρίνονται εσφαλμένα (σύνδρομο απόκρισης ή όπως ονομάζεται “drifting”)

Η Nintendo λαμβάνει πολύ σοβαρά τη δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας και τα βελτιώνει συνεχώς. Ως εκ τούτου, και μέχρι νεοτέρας, η Nintendo ενημερώνει τους καταναλωτές που αγόρασαν το αντίστοιχο προϊόν στον ΕΟΧ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία ότι οι επισκευές για το σύνδρομο ανταπόκρισης που σχετίζεται με τoυς αναλογικούς μοχλούς θα πραγματοποιούνται χωρίς χρέωση από τα επίσημα κέντρα επισκευής της Nintendo. Αυτό ισχύει ακόμη και αν το σύνδρομο προκλήθηκε από φθορά φυσιολογικής χρήσης και ακόμη και αν η 24μηνη εγγύηση κατασκευαστή που παρέχεται από τη Nintendo έχει λήξει.* Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν επηρεάζει κανένα νομικό δικαίωμα που μπορεί να έχετε βάσει της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή ως αγοραστής αγαθών. Τα οφέλη που περιγράφονται εδώ, προστίθενται σε αυτά τα δικαιώματα..

Σύνδρομο ανταπόκρισης Joy-Con

*Παρακαλώ σημειώστε ότι η Nintendo ενδέχεται να αρνηθεί να παράσχει επισκευές για το σύνδρομο ανταπόκρισης που σχετίζεται με τον αναλογικό μοχλό των Joy-Con χωρίς χρέωση, εάν (α) το σύνδρομο έχει προκληθεί από αξεσουάρ ή άλλα αντικείμενα που προορίζονται για χρήση με το χειριστήριο αλλά δεν είναι κατασκευασμένα από, ή για τη Nintendo (είτε αυτά περιλαμβάνονται με το χειριστήριο κατά τη στιγμή της αγοράς είτε όχι), (β) τo χειριστήριο έχει χρησιμοποιηθεί για ενοικιάσεις ή εμπορικούς σκοπούς, (γ) το σύνδρομο έχει προκληθεί από τυχαία ζημιά, δική σας ή/και οποιουδήποτε άλλου προσώπου αμέλεια, παράλογη χρήση, τροποποίηση, χρήση με προϊόντα που δεν παρέχονται, αδειοδοτούνται ή εξουσιοδοτούνται για χρήση με το χειριστήριο από τη Nintendo, (δ) το χειριστήριο έχει ανοιχτεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία εκτός της Nintendo ή τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της (εκτός εάν δεν υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ αυτού του ανοίγματος, τροποποίησης ή επισκευής και του συνδρόμου ανταπόκρισης του αναλογικού μοχλού του Joy-Con), ή εάν ο σειριακός αριθμός του χειριστηρίου έχει αλλοιωθεί, παραμορφωθεί ή αφαιρεθεί.

Σύνδρομο ανταπόκρισης των αναλογικών μοχλών του συστήματος Switch Lite

*Παρακαλώ σημειώστε ότι η Nintendo ενδέχεται να αρνηθεί να παράσχει επισκευές για το σύνδρομο ανταπόκρισης που σχετίζεται με τους αναλογικούς μοχλούς του συστήματος Nintendo Switch Lite χωρίς χρέωση, εάν (α) το σύνδρομο έχει προκληθεί από αξεσουάρ ή άλλα αντικείμενα που προορίζονται για χρήση με το σύστημα αλλά δεν είναι κατασκευασμένα από ή για τη Nintendo (είτε αυτά περιλαμβάνονται με το χειριστήριο κατά τη στιγμή της αγοράς είτε όχι), (β) τo σύστημα έχει χρησιμοποιηθεί για ενοικιάσεις ή εμπορικούς σκοπούς, (γ) το σύνδρομο έχει προκληθεί από τυχαία ζημιά, δική σας ή/και οποιουδήποτε άλλου προσώπου αμέλεια, παράλογη χρήση, τροποποίηση, χρήση με προϊόντα που δεν παρέχονται, αδειοδοτούνται ή εξουσιοδοτούνται για χρήση με το σύστημα από τη Nintendo, (δ) το σύστημα έχει ανοιχτεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία εκτός της Nintendo ή τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της (εκτός εάν δεν υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ αυτού του ανοίγματος, τροποποίησης ή επισκευής και του συνδρόμου ανταπόκρισης του αναλογικού μοχλού), ή εάν ο σειριακός αριθμός του συστήματος έχει αλλοιωθεί, παραμορφωθεί ή αφαιρεθεί.

ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ NINTENDO SWITCH ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ DIGITAL DOWNLOADS Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ NINTENDO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ειδοποίηση ανακατεύθυνσης. Ο σύνδεσμος στον οποίο κάνατε κλικ σάς ανακατευθύνει σε έναν εξωτερικό δικτυακό τόπο. Η CD Media δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια των πληροφοριών που βρίσκονται σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο δικτυακό τόπο. Εάν δεν θέλετε να επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

Redirecting in 5 sec...