Control Sticks Are Not Responding or Respond Incorrectly (responsiveness syndrome or so-called “drifting”)

Nintendo се гордее с това, че създава висококачествени и издържливи продукти и непрестанно ги подобрява. Затова, до второ нареждане, Nintendo предлага на потребителите, закупили съответния продукт в рамките на ЕИЗ, Обединеното кралство и Швейцария, извършване на безплатен ремонт на контролния джойстик, свързан със синдрома на реакция, в официалните сервизи на Nintendo. Това важи дори и синдромът да е причинен от захабяване и дори и да е изтекъл периодът от 24 месеца гаранция от производителят, която Nintendo дава.* Гаранцията на производителя не засяга никакви законови права, които може да имате съгласно законодателството за защита на потребителите като купувач на стоки. Облагите, описани тук, са в допълнение към тези права.

Отклоняване на Joy-Con

*Имайте предвид, че Nintendo може да откаже да извърши ремонт за синдром на реакцията, свързани с контролния джойстик на контролера Joy-Con безплатно, ако (а) синдромът е в резултат на използването на аксесоари или други продукти, които са предназначени за употреба с контролера, но не са произведени от или за Nintendo (независимо дали са били включени към момента на закупуване на контролера, или не), (б) контролерът е използван с цел отдаване под наем или с търговски цели, (в) синдромът е предизвикан поради случайно нанесени щети, небрежност от ваша страна и/или от страна на трето лице, неразумна употреба, модификация, употреба с продукти, които не са доставени, лицензирани или разрешени за употреба с контролера от Nintendo, (г) контролерът е отварян, модифициран или поправян от лице или фирма, различна от Nintendo или оторизираните партньори (освен ако не е очевидно, че няма никаква връзка между такова отваряне, модификация или ремонт и синдрома на реакция на контролния джойстик на контролера Joy-Con) или ако серийният номер на контролера е променен, заличен или премахнат.

Отклоняване на контролния джойстик Switch Lite

*Имайте предвид, че Nintendo може да откаже да извърши ремонти за синдром на реакцията, свързани с контролните джойстици на системата Nintendo Switch Lite безплатно, ако (а) синдромът е в резултат на използването на аксесоари или други продукти, които са предназначени за употреба със системата, но не са произведени от или за Nintendo (независимо дали са били включени към момента на закупуване на системата, или не), (б) системата е използвана с цел отдаване под наем или с търговски цели, (в) синдромът е предизвикан поради случайно нанесени щети, небрежност от ваша страна и/или от страна на трето лице, неразумна употреба, модификация, употреба с продукти, които не са доставени, лицензирани или разрешени за употреба със системата от Nintendo, (г) системата е отваряна, модифицирана или поправяна от лице или фирма, различна от Nintendo или оторизираните партньори (освен ако не е очевидно, че няма никаква връзка между такова отваряне, модификация или ремонт и синдрома на реакция на контролния джойстик) или ако серийният номер на системата е променен, заличен или премахнат.

ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ NINTENDO SWITCH ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ DIGITAL DOWNLOADS Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ NINTENDO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Бележка за пренасочване. Връзката, върху която сте щракнали, ви пренасочва към външна уеб страница. CD Media не може да гарантира точността на информацията, която се намира на който и да е свързан сайт. Ако не желаете да посетите тази страница, можете да се върнете на предишната страница.

Redirecting in 5 sec...