ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΛΕΣ
ΟΛΕΣ
Not Applicable
3DS
XBOX1
PS4
PCCD
XBOX360
PS3
PSV
NDS
WiiU
Wii
ESD
2DS
3DSxl
SWITCH
ΕΚΔΟΤΗΣ ΟΛΟΙ
ΟΛΟΙ
PERPETUAL
CI GAMES
KALYPSO MEDIA
NINTENDO
TECMO KOEI
SQUARE ENIX
TAKE 2
CAPCOM
UBISOFT
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΛΕΣ
ΟΛΕΣ
Beat Em Up
Puzzle
Third Person Shooter
Action/RPG
Tactical
Fighting
Platform
Adventure
Family Games
Sports
Racing
Shoot Em Up
Music
First Person Shooter
MMORPG
RPG
Strategy
Action
Arcade
Action/Adventure
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ
Κυκλοφορεί:
15-03-2019
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 PCCD
Κυκλοφορεί:
08-03-2019
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 PCCD ESD
Κυκλοφορεί:
26-02-2019
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 ESD SWITCH
Κυκλοφορεί:
26-02-2019
Διαθέσιμο για:
ESD
Κυκλοφορεί:
15-02-2019
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 PCCD
Κυκλοφορεί:
29-01-2019
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4
Κυκλοφορεί:
25-01-2019
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 PCCD ESD
Κυκλοφορεί:
07-12-2018
Διαθέσιμο για:
SWITCH
Κυκλοφορεί:
04-12-2018
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 PCCD
Κυκλοφορεί:
09-11-2018
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 SWITCH
Κυκλοφορεί:
06-11-2018
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 SWITCH
Κυκλοφορεί:
26-10-2018
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4
Κυκλοφορεί:
05-10-2018
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 ESD
Κυκλοφορεί:
05-10-2018
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 ESD
Κυκλοφορεί:
14-09-2018
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 PCCD
Κυκλοφορεί:
11-09-2018
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 ESD SWITCH
Κυκλοφορεί:
28-08-2018
Διαθέσιμο για:
SWITCH
Κυκλοφορεί:
13-07-2018
Διαθέσιμο για:
SWITCH
Κυκλοφορεί:
29-06-2018
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 ESD
Κυκλοφορεί:
22-06-2018
Διαθέσιμο για:
SWITCH
Κυκλοφορεί:
29-05-2018
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 PCCD SWITCH
Κυκλοφορεί:
04-05-2018
Διαθέσιμο για:
SWITCH
Κυκλοφορεί:
27-03-2018
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 ESD
Κυκλοφορεί:
16-03-2018
Διαθέσιμο για:
SWITCH
Κυκλοφορεί:
16-02-2018
Διαθέσιμο για:
SWITCH
Κυκλοφορεί:
02-02-2018
Διαθέσιμο για:
PS4
Κυκλοφορεί:
26-01-2018
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 ESD
Κυκλοφορεί:
12-12-2017
Διαθέσιμο για:
ESD
Κυκλοφορεί:
12-12-2017
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4
Κυκλοφορεί:
12-12-2017
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 PCCD ESD
Κυκλοφορεί:
12-12-2017
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 ESD SWITCH
Κυκλοφορεί:
01-12-2017
Διαθέσιμο για:
SWITCH
Κυκλοφορεί:
17-11-2017
Διαθέσιμο για:
3DS
Κυκλοφορεί:
17-11-2017
Διαθέσιμο για:
3DS
Κυκλοφορεί:
17-11-2017
Διαθέσιμο για:
SWITCH
Κυκλοφορεί:
14-11-2017
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 SWITCH
Κυκλοφορεί:
10-11-2017
Διαθέσιμο για:
SWITCH
Κυκλοφορεί:
27-10-2017
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 ESD
Κυκλοφορεί:
27-10-2017
Διαθέσιμο για:
SWITCH
Κυκλοφορεί:
17-10-2017
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 ESD
Κυκλοφορεί:
22-09-2017
Διαθέσιμο για:
SWITCH
Κυκλοφορεί:
19-09-2017
Διαθέσιμο για:
PS4 PCCD ESD
Κυκλοφορεί:
15-09-2017
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 PCCD XBOX360 PS3 ESD SWITCH
Κυκλοφορεί:
29-08-2017
Διαθέσιμο για:
SWITCH
Κυκλοφορεί:
21-07-2017
Διαθέσιμο για:
SWITCH
Κυκλοφορεί:
11-07-2017
Διαθέσιμο για:
PS4
Κυκλοφορεί:
16-06-2017
Διαθέσιμο για:
SWITCH
Κυκλοφορεί:
28-04-2017
Διαθέσιμο για:
SWITCH
Κυκλοφορεί:
31-03-2017
Διαθέσιμο για:
PS4
Κυκλοφορεί:
14-03-2017
Διαθέσιμο για:
PCCD ESD
Κυκλοφορεί:
10-03-2017
Διαθέσιμο για:
PS4 PCCD
Κυκλοφορεί:
07-03-2017
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 ESD
Κυκλοφορεί:
03-03-2017
Διαθέσιμο για:
WiiU SWITCH
Κυκλοφορεί:
03-03-2017
Διαθέσιμο για:
SWITCH
Κυκλοφορεί:
14-02-2017
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 ESD
Κυκλοφορεί:
07-02-2017
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 PCCD ESD
Κυκλοφορεί:
24-01-2017
Διαθέσιμο για:
PS4
Κυκλοφορεί:
02-12-2016
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 ESD
Κυκλοφορεί:
29-11-2016
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4
Κυκλοφορεί:
23-11-2016
Διαθέσιμο για:
3DS
Κυκλοφορεί:
23-11-2016
Διαθέσιμο για:
3DS
Κυκλοφορεί:
18-11-2016
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4
Κυκλοφορεί:
15-11-2016
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 ESD
Κυκλοφορεί:
21-10-2016
Διαθέσιμο για:
PCCD ESD
Κυκλοφορεί:
11-10-2016
Διαθέσιμο για:
PS4 PCCD
Κυκλοφορεί:
07-10-2016
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 PCCD ESD
Κυκλοφορεί:
16-09-2016
Διαθέσιμο για:
PS4 PCCD ESD
Κυκλοφορεί:
16-09-2016
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4
Κυκλοφορεί:
29-09-2015
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 PCCD ESD
Κυκλοφορεί:
18-11-2014
Διαθέσιμο για:
XBOX1 PS4 PCCD ESD