Изхвърляне на Батерията в края на живота ѝ 

Waste_Bin

Изхвърлянето на преносими и акумулаторни батерии се регулира по силата на европейски и национални закони. Тъй като батериите съдържат тежки метали (напр. олово, жива и кадмий), които могат да причинят сериозни проблеми за околната среда и здравето, те трябва да се събират и рециклират разделно.

Батериите са обозначени със символ на кофа за боклук, която е зачеркната, което означава, че те не трябва да се изхвърлят като битови отпадъци.

Като потребител, имате правно задължение за разделяне на Вашите стари акумулатори от битовите отпадъци и да ги отвеждате до точката на събиране за правилното им рециклиране. Има различни точки за колектиране на батерии в зоната, в която се намирате, които ще вземат употребените батерии, в това число вериги магазини, където се продават батерии и места за събиране на битови отпадъци. В някои страни, кошчета и кутии за събиране са създадени също в училища и други обществени сгради.

Цената за продаване на този продукт на Nintendo включва разходите за събиране и рециклиране на батериите.

Моля, посетете уебсайта(овете) по-долу за рециклиране във вашата държава за повече информация:

https://bar-bg.org/en/

ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ NINTENDO SWITCH ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ DIGITAL DOWNLOADS Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ NINTENDO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Бележка за пренасочване. Връзката, върху която сте щракнали, ви пренасочва към външна уеб страница. CD Media не може да гарантира точността на информацията, която се намира на който и да е свързан сайт. Ако не желаете да посетите тази страница, можете да се върнете на предишната страница.

Redirecting in 5 sec...