Изхвърляне на този Продукт в края на живота му

Waste_Bin_Bar

Символът със зачеркната кофа за боклук означава, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с общите домакински отпадъци. Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване може да съдържа опасни вещества, които, ако не се третират правилно, може да доведат до увреждане на околната среда и човешкото здраве. Вместо това, молим да се свържете с местния орган за информация за подходящите места за събиране и съоръженията за рециклиране, или да се свържете с Вашия местен търговец на дребно, който, в замяна на закупуване от Ваша страна на нови подобни изделия, може да върне този продукт безплатно за рециклиране. По този начин ще се помогне да се гарантира, че оборудването е правилно третирано и неговите части са събрани, рециклирани или използвани повторно по екологосъобразен начин.

Моля, посетете уебсайта(овете) по-долу за рециклиране във вашата държава за повече информация:

https://bar-bg.org/en/

ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ NINTENDO SWITCH ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ DIGITAL DOWNLOADS Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ NINTENDO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Бележка за пренасочване. Връзката, върху която сте щракнали, ви пренасочва към външна уеб страница. CD Media не може да гарантира точността на информацията, която се намира на който и да е свързан сайт. Ако не желаете да посетите тази страница, можете да се върнете на предишната страница.

Redirecting in 5 sec...