Πώς να θέσετε την κονσόλα σε Sleep Mode (Λειτουργία Αδρανοποίησης)

Οδηγίες για τη θέση της κονσόλας Nintendo Switch σε sleep mode.

Ολοκληρώστε αυτά τα βήματα:

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να θέσετε την κονσόλα σε sleep mode:

  • Πατήστε το κουμπί POWER.
    Πατήστε το κουμπί POWER μία φορά. Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί και η κονσόλα θα μπει σεsleep mode.

Power Button

  • Από το μενού POWER.
  1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί POWER για τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί το μενού POWER.
  2. Επιλέξτε "Power Options" > "Sleep Mode."
  • Από την οθόνη Quick Start (Γρήγορη Εκκίνηση).
  1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί HOME στο δεξιό Joy-Con για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο για να ανοίξετε την οθόνη γρήγορης εκκίνηση.
  2. Επιλέξτε "Sleep Mode."

Για να αφυπνίσετε την κονσόλα από την λειτουργία αδρανοποίησης, πατήστε το κουμπί POWER ή το κουμπί HOME.

ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ NINTENDO SWITCH ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ DIGITAL DOWNLOADS Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ NINTENDO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ειδοποίηση ανακατεύθυνσης. Ο σύνδεσμος στον οποίο κάνατε κλικ σάς ανακατευθύνει σε έναν εξωτερικό δικτυακό τόπο. Η CD Media δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια των πληροφοριών που βρίσκονται σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο δικτυακό τόπο. Εάν δεν θέλετε να επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

Redirecting in 5 sec...