24-МЕСЕЧНА ГАРАНЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - ХАРДУЕР НИНТЕНДО

Тази гаранция покрива конзолите Нинтендо, включително оригиналния вграден софтуер, включен със съответните конзоли Нинтендо в момента на покупката (на "Операционния софтуер Нинтендо") и всички контролери, включени в рамките на опаковане на конзолата (на "Контролерите Нинтендо"). В тази гаранция, на конзолата Нинтендо, Операционния софтуер Нинтендо и Контролерите Нинтендо са посочени заедно като "Продукта".

При спазване на условията и изключенията по-долу, CD Media SE, № 32, Kifisias Авеню, 15125 Маруси, Атина, Гърция ("CD Media") гарантира на първоначалния потребител, закупил продукта, във всяка страна от Европейската икономическа зона или Швейцария ("Вие"), че за период от 24 месеца от датата на закупуване на Продукта от вас, Продуктът ще бъде без дефекти в материалите и изработката.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Тази гаранция не покрива:

 • софтуер (различен от Операционния Софтуер Нинтендо) или игрите (независимо дали е включен в Продукта по време на покупката или не);
 • аксесоари, периферни устройства или други предмети, които са предназначени за използване с Продукта, но не са произведени от или за Нинтендо (независимо дали е включен в Продукта по време на покупката или не);
 • Продуктът, ако е бил препродаден, или използван за отдаване под наем или за търговски цели;
 • дефекти на Продукта, които са причинени от случайна повреда, по Ваша небрежност и / или на трето лице, при неразумно използване, модифициране, използване с продукти, които не са доставени заедно, с лиценз или разрешение за употреба на Продукта от Нинтендо (включително, но не само, нелицензирани подобрения на игра, копирни устройства, адаптери, захранващи устройства или не-лицензирани аксесоари), компютърни вируси или свързване към интернет или други форми на електронна комуникация, използването на Продукта по начин, различен по съгласуване спрямо съответните инструкции, или всяка друга причина, несвързана с дефекти в материала и изработката;
 • дефекти в Продукта, които са причинени от използването на дефектни, повредени или протекли батерии или акумулатори, или всяка друга употреба на батерии или опаковки на батерии в несъответствие със съответните инструкции;
 • постепенно намаляване с течение на времето на капацитета и производителността на батериите и акумулаторите за Продукта (което, за да се избегнат съмнения, няма да се счита за дефект в материала или изработката на продукта);
 • Изделието, ако то е било отворено, модифицирано или ремонтирано от което и да е друго лице или фирма, различни от Нинтендо или неговите упълномощени партньори, или ако Продуктът е с променен, скрит или премахнат сериен номер;
 • загуба на всички данни, които са били изтеглени или съхранявани в Продукта от което и да е друго лице или фирма, различни от Нинтендо или неговите упълномощени партньори;
 • загуба на данни или всякакво друго съдържание, като например софтуер, като в резултат на форматиране на паметта на Продукта (или SD карта / микро SD карта или всяко друго външно устройство, използвано с Продукта); или
 • загуба на данни или друго съдържание в резултат на изтриването на Nintendo Network ID, регистрирано или са свързано с Продукта.

КАК ДА НАПРАВИТЕ ОПЛАКВАНЕ

За да направите валидно оплакване по тази гаранция, Вие трябва:

 • да уведомите CD Media S.E. - Център за обслужване на клиенти Нинтендо за дефекта на Продукта в рамките на 24 месеца от датата на покупката на Продукта от Вас, и
 • да върнете продукта на CD Media S.E. - Център за обслужване на клиенти Нинтендо в рамките на 30 дни от уведомяването за този дефект.

За тази цел молим да се свържете с CD Media S.E. - Център за обслужване на клиенти Нинтендо.

Преди изпращането на продукта до CD Media S.E. - Център за обслужване на клиенти Нинтендо, трябва да премахнете или да изтриете всички лични или поверителни файлове и данни.

С изпращането на Изделието за CD Media S.E. - Център за обслужване на клиенти Нинтендо Вие приемате и се съгласявате, че CD Media S.E. - Център за обслужване на клиенти Нинтендо няма да носи отговорност за каквато и да е загуба, изтриване или корупция на Вашите файлове и данни, които не са били изтрити или премахнати. Нинтендо настоятелно препоръчва да направите резервно копие на всички данни, които не можете да премахнете или изтриете. Моля, имайте предвид, че в зависимост от вида на ремонтната дейност, данните или друго съдържание, съхранявани в паметта на Продукта могат да бъдат изтрити, а Вие може да не сте в състояние да прочетете данните или друго съдържание, записани на вашата SD карта / микро SD карта или което и да е друго външно устройство за съхранение, или да се постави обратно върху Продукта след като се ремонтира.

При изпращане на Прокуста до CD Media S.E. - Център за обслужване на клиенти Нинтендо, молим:

 1. да използвате оригиналната опаковка, когато това е възможно;
 2. да предоставите описание на дефекта;
 3. да прикрепите копие от Вашето доказателство за покупка, което посочва датата на закупуване на Продукта.
 4. Моля, включва уникалния код, че CD Media S.E. - Център за обслужване на клиенти Нинтендо ви осигурява по време на първоначалното си комуникация, на който и да е документация / опаковка ви send.This код е идентификационния номер на вашия случай с CD Media S.E. - Център за обслужване на клиенти Нинтендо и трябва да го споменава във всичките си комуникации с CD Media S.E. - Център за обслужване на клиенти Нинтендо. Ви уведомяваме, че всяка опаковка, които се изпращат за CD Media S.E. - Център за обслужване на клиенти Нинтендо без уникалния код няма да бъде приета и той ще бъде автоматично се връщат на подателя.
 5. Подсигурете се, че CD Media S.E. - Център за обслужване на клиенти Нинтендо е получил Продукта в срок от 30 дни от известяването им за дефекта.

Ако, след като инспектира Продукта, CD Media S.E. - Център за обслужване на клиенти Нинтендо приеме, че Продуктът е дефектен, те (по свое усмотрение) или ще ремонтират, или ще заменят частта, която е причинила дефекта, или ще заменят съответния елемент от Продукта, без допълнително заплащане.

Ако горепосочения 24-месечен гаранционен срок е изтекъл към момента, в който дефектът е съобщен на CD Media S.E. - Център за обслужване на клиенти Нинтендо или ако дефектът не се покрива от тази гаранция, CD Media S.E. - Център за обслужване на клиенти Нинтендо все още може да се приготви за ремонт или замяна на частта, причиняваща дефекта или да замени съответния елемент на продукта (по свое усмотрение). За допълнителна информация или, по-специално, за подробности за всички такси за тези услуги, молим да се свържете с CD Media S.E. - Център за обслужване на клиенти Нинтендо.

Тази гаранция на производителя не засяга които и да е законни права, които може да имате по силата на Закона за защита на потребителите като купувач на стоки. Ползите, описани тук, са в допълнение към тези права.

Условия за заплащане на минимална такса за проверка на устройството.

В случай, че устройството не е в гаранция (поради изтичане на гаранционния срок или една от причините, изключващи гаранцията и изброени в клауза „Изключения от гаранцията на производителя – хардуер на Nintendo“, сред които е и „неправилна употреба“), приемам допълнителните разходи за проверка на дефектното устройство. Цената е 20 евро, независимо от вида на устройството, както е определено от CD Media SE - Сервиз на Nintendo (Гърция и Балканите)

ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ NINTENDO SWITCH ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ DIGITAL DOWNLOADS Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ NINTENDO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Бележка за пренасочване. Връзката, върху която сте щракнали, ви пренасочва към външна уеб страница. CD Media не може да гарантира точността на информацията, която се намира на който и да е свързан сайт. Ако не желаете да посетите тази страница, можете да се върнете на предишната страница.

Redirecting in 5 sec...